Keperluan Ujian Akhir Sekolah

Berikut ini aplikasi keperluan untuk melakukan UAS Genap 2017 – 2018 :

1. Menggunakan Laptop atau PC klik Disini

2. Menggunkaan Handphone / Tablet klik Disini

NB : Jika tidak menggunakan persyaratan diatas nilai tidak akan muncul dan dianggap tidak mengikuti ujian.

Terima Kasih